Download

Download Brochure and User manual

Tải xuống tài liệu quảng cáo, tờ rơi và tờ thông số kỹ thuật của chúng tôi.
Our Office 9

Table Top Range

Our Office 10

Table Top NSF Range

Our Office 11

Mobile Range M1-M2-M3

Our Office 12

Mobile Range M4-M5-M6-M7-M8

Our Office 13

Double Chamber

Our Office 9

Automatic Packaging

Our Office 10

Thermoformers

Our Office 11

Tray Sealers TPS XL - TPS MINI

Our Office 12

Tray Sealers TPS 1000 - TPS 2000

Our Office 13

Immersion Tank

Our Office 9

Belt Type Vacuum

Our Office 10

Vacuum Skin Pack

Our Office 11

Henkovac Corporate Brochure

Our Office 12

Old Rivers General Catalog

Our Office 13

Tan Tien Corporate Brochure

Vacuum Machines

Tray Sealers

Thermoformers

0
+
Năm Kinh Nghiệm
0
+
Tỉnh Thành
0
+
Dự Án
0
+
Khách Hàng

THIẾT BỊ TÂN TIẾN, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy thực phẩm!

Chúng tôi, tôi không chỉ cung cấp các yêu cầu xử lý thiết bị! Chúng tôi ở bên bạn lâu dài, cung cấp cho bạn bảo dưỡng chế độ kỳ hạn bởi các kỹ sư chuyên môn của chúng tôi và các phụ tùng thay thế chất lượng cao cho máy của bạn.
error: Content is protected !!